Skip to main content

Hvem kan søge støtte?

Institutioner såvel som enkeltpersoner kan søge støtte.


Se mere om betingelserne for at søge støtte

 

Om fonden

Fonden er stiftet af Frode Laurits Erland Madsen og benævnes "Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond." Fonden har hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune.

Fonden støtter

Fonden har til formål at støtte:

  • Aktiviteter i det kristne ungdomsarbejde.
  • udsatte og værdigt trængende børn.
  • Syge og trængende/invaliderede med specielle hjælpemidler.
  • Bevaringsforeninger.
  • Velgørende formål i øvrigt.

Støtten ydes i Ringkøbing-Skjern kommune, dog fortrinsvis i Skjern.
se mere

Ansøgning

Ansøgninger bedes sendes til: kontakt@frodemadsensfond.dk

Ansøgning om støtte skal være fonden i hænde senest 1. august.

 

 

 

se mere