Hvem kan søge støtte?

Institutioner såvel som enkeltpersoner kan søge støtte.
→ se mere om betingelserne for at søge støtte

Om fonden

Fonden er stiftet a Frode Laurits Erland Madsen og benævnes "Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond." Fonden har hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune.

Fonden støtter

Fonden har til formål at støtte
  • aktiviteter i det kristne ungdomsarbejde
  • udsatte og værdigt trængende børn
  • syge og trængende/invaliderede med specielle hjælpemidler
  • bevaringsforeninger
  • velgørende formål i øvrigt
Støtten ydes i Ringkøbing-Skjern kommune, dog fortrinsvis i Skjern.
→ se mere

Ansøgning

Al henvendelse til fonden og ansøgning om støtte skal ske skriftlig og sendes med brevpost til følgende adresse:
Frode Laurits Erland Madsens
Almennyttige Fond
Fredensgade 9
6900 Skjern

Ansøgning om støtte skal være fonden i hænde senest 1. august.
→ se mere